هاست لینوکس - سی پنل

پلان 1
 • کنترل پنل Directadmin
 • 200 مگابایت فضا
 • پهنای باند 20 گیگ
 • Addon Domains نامحدود
پلان 2
 • کنترل پنل Directadmin
 • 500 مگ فضا
 • پهنای باند 50 گیگ
 • Addon Domains نامحدود
پلان 3
 • کنترل پنل Directadmin
 • 1 گیگ فضا
 • پهنای باند 100 گیگ
 • Addon Domains نامحدود
پلان 4
 • کنترل پنل Directadmin
 • 2 گیگ فضا
 • پهنای باند 130 گیگ
 • Addon Domains نامحدود
پلان 5
 • کنترل پنل Directadmin
 • 3 گیگ فضا
 • پهنای باند 150 گیگ
 • Addon Domains نامحدود
پلان 6
 • کنترل پنل Directadmin
 • 4 گیگ فضا
 • پهنای باند 180 گیگ
 • Addon Domains نامحدود